08.05.2008 - 25.11.2021

Hvil i fred lille venn 💔

INT NORD N SE DK RO ROGR SK SLO HR CHM HR HU BG BGGR BALKAN MD GE LV EE LT Baltisk UCH SLOV12 BALKANV12 Georgiansk klubbvinner Rumensk klubbvinner LT Showwinner


Takk til Gro Hall som viser henne.