Min første dachshund ble kjøpt i 1984, det var en langhår standard og hun het Amarita’s red Bozita. Zita ble nedmålt til dverg og hun er stammor til mitt oppdrett. Hun ble Int N S UCh og NJ(h)Ch.

Det første kullet fra eget oppdrett var født i 1987, siden det har jeg oppdrettet 14 kull. 13 av disse er langhår dverg og ett er langhår standard.

I 2008 ble det en liten strihår dverg som kom inn i mitt liv, så nå er det min nye rase.