Tispene

INT N SU(H)CHNJ(H)CH AMARITA’S RED BOZITA 03168/85 f. 02.07.1984

 

 

 

Ørnbergets Zapata

 

N SUCh NordV82

Ørnbergets Puskas

Charlie

Ch Ørnbergets Lina

 

Kitty v Eddastein

Heik v d Timmerbeck

Hummel v Eddastein

 

NJ(h)Ch

Black-Bodensia

 

Exclusive

Ch Nuits Red Hunter

Ch Akela

SF NUCh

Sniffan

Ch Juans Ømir

Katinka

 

Zita var min første dachshund og ble nedmålt til LDV.

Hun er mor til A-kullet med blant annet Scarlet Silkslipper, Shadow og Squaw som alle fikk flere cert, men ingen ble champion.

Hun er også mor til C-kullet, mitt eneste LN kull.

 

VIRVAR’S SHADOW 10858/87 f. 02.03.1987

 

 

Int NUCH

Foxfoot Chief Comanche

SF NUCh

Malec Uncas

Ch Rødgruvans Apollo

Ch Malec Henna

Int N SFUCh

Malec Bernadette

Malec Yucatan

Ch Malec Victoria

 

Int N SUCh NJ(h)Ch

Amarita’s red Bozita

 

Ørnbergets Zapata

Ch Ørnbergets Puskas

Kitty v Eddastein

NJ(h)Ch

Black-Bodensia

Exclusive

Ch Sniffan

 

Shadow er fullcertet med CACIB i Norge og Sverige. Blod luktet ekkelt, hun luktet heller på blomstene og ble derfor aldri sporpremiert. Mor til B-kullet med blant annet Covergirl.

 

INT N SUCH NVCH VIRVAR’S COVERGIRL 07925/89 f. 09.12.1988

 

 

Int Nord Uch NJ(v)Ch

Foxfoot Juniorchef

Int Nord Uch NJ(v)Ch

Foxfoot Ge Tonto

Ch Malec Uncas

Ch Malec Bernadette

N SFUCh

Malec Hillevi

Malec Valentino

Malec Tornado

 

 

Virvar’s Shadow

Int NUCh

Foxfoot Chief Comanche

Ch Malec Uncas

Ch Malec Bernadette

Int N SUCh NJ(h)Ch

Amarita’s red Bozita

Ørnbergets Zapata

Ch Black-Bodensia

 

Coco er mor til D – E og H-kullet hvor vi finner championene Vow-Vow, Jailbird, Just Now og Jubilee Edition. Hun har NDFs viltsporavlspris i bronse.

 

   N SUCH VIRVAR’S VOW-VOW 10632/91 f. 25.01.91

 

 

 

Opalinas Fabulous Fighter

 

Asterix

Ch Pågarnas Pusse Pussepigg Pussesson

Pågarnas Petite Pyttette

 

Jonstrupdal Opalina

Ch Arkibald

Pågarnas Poppy-Lips

 

Int N SUCh NVCh

Virvar’s Covergirl

Int Nord UCh NJ(v)Ch

Foxfoot Juniorchef

Ch Foxfoot Ge Tonto

Ch Malec Hillevi

 

Vivar’s Shadow

Ch Foxfoot Chief Comanche

Ch Amarita’s red Bozita

 

Vow-Vow er mor til F, G, I og K-kullene med blant annet NUCh NVCh Aprilfool, Ylva og Willi Nikkersen som begge har cert.

 

VIRVAR’S MIAU 06573/95 f.23.03.95

 

 

 

Geiteryggen’s Tordenskiold

NVCh

Geiteryggen's Vasco da Gama                   

Amarita's Black Peter Romantico  

Lobbengården's Victorita     

 

Geiteryggen's Leila                        

Kullabo's Ricke                                    

Geiteryggen's A.O. Ofelia     

 

Int N SUCh NVCh

Virvar’s Covergirl

Int Nord UCh NVCh

Foxfoot Juniorchef        

Ch Foxfoot Gè Tonto

Ch Malec Hillevi     

 

Virvar's Shadow

Ch Foxfoot Chief Comanche    

Ch Amarita's Red Bozita

 

Pia er mor til L-kullet hvor vi finner Fridtjof.

    

AMARITA’S BARE VIRVAR 21166/00 f. 06.10.2000

 

 

NUCh

Amarita’s Fixe Teddy

Int Nord UCh NordV98 NV99 N SVCh

Virvar’s Fridtjof

MultiV Foxfoot Bowie

Virvar’s Miau

NUCh NVCh

Fixe Tine Arow-Lott

Ch Amarita’s Black Arow

Ch Amarita’s Fixe Lotte

 

NVCh

Amarita’s Harley Rhonda

LUXCh N SUCh NVCh

Harlekin v d Humboldtruh

Ch Quando v d Humboldtruh

Ch Wolke v d Humboldtruh

 

Amarita's Black Rikkie

Amarita’s Black Piccard

Amarita’s Cinder Tigrita

 

Ronja har 2 cert i Sverige, 1 i Norge og 3. pr. blodspor. Hun er mor til L og N-kullet med blant annet Ugle i mosen.

 

NUCH LB MYSTERIOUS BELLA 17282/01 f. 24.07.2001

 

 

Int Nord Uch NordV98 NV99 N SVCh

Virvar’s Fridtjof

NordV96 NV96 SV96

Foxfoot Bowie

Opalina’s Fabulous Fighter

NV Foxfoot Ruby Tuesday

 

Virvar’s Miau

Geiteryggen’s Tordenskiold

Ch Virvar’s Covergirl

 

 

Amarita’s Harley Mystic

LUXCh N SUCh NVCh

Harlekin v d Humboldtruh

Ch Quando v d Humboldtruh

Ch Wolke v d Humboldtruh

 

Amarita’s Vicky Sissy

Amarita’s Lille Vicko

Amarita’s Fiffe Tickiniki

 

Bella er mor til Q-kullet.

 

 

Virvar's Miau

Hannene

N SUCH VIRVAR’S JUBILEE EDITION 18844/92 f. 12.05.1992

 

 

INT S NU(v)CH LDSG85

Alino v d Wijsterhoeve

 

Whisky v Dinklange

Blacky v Dinklange

Wonne von Dinklange

NLCH

Carolien v d Wijsterhoeve

Torvil v d Wijsterhoeve

Coline v d Wijsterhoeve

 

INT N SU(v)CH NVCH

Virvar’s Covergirl

INT NORD U(v)ChNJ(v)Ch

Foxfoot Juniorchef

Ch Foxfoot Ge Tonto

Ch Malec Hillevi

 

Virvar’s Shadow

Ch Foxfoot Chief Comanche

Ch Amarita’s Red Bozita

 

Eddie er fra samme kull som championene Jailbird og Just Now. Han er far til F-kullet.

 

  INT NORD UCH NORDV98 NV99 N SVCH VIRVAR’S FRIDTJOF 02601/97 f. 26.12.96

 

 

NordV96 SV96 NV96

Foxfoot Bowie

 

Opalinas Fabulous Fighter

Asterix

EUJGSG  Jonstrupdal Opalina

NV93

Foxfoot Ruby Tuesday

Ch Alino v d Wijsterhoeve

Foxfoot After Noon

 

Virvar’s Miau

 

Geiteryggen’s Tordenskiold

Ch Geiteryggen’s Vasco da Gama

Geiteryggen’s Leila

Int N SUCh NVCh

Virvar’s Covergirl

Ch Foxfoot Juniorchef

Virvar’s Covergirl

 

Han ha 9 kull etter seg med til sammen 35 valper, 16 av disse er stilt ut. Av disse er 3 fullcertet med CACIB og en er champion, for øvrig er 3 kullsøsken er champions, 2 av disse er dobbeltchampions og alle 3 har 1. pr. m/HP på spor.

 

  NORD UCH VIRVAR’S UGLE I MOSEN 13941/03 LDV f. 13.07.2003

 

 

 

Storfoten’s Z-Timmon

02358/02

NVCh

Storfoten’s Just Chico

Ch Harlekin v d Humboldtruh

Grynet av Lee Armand

 

Storfoten’s Non-Stop Frida

Ch Virvar’s Fridtjof

Ch Storfoten’s Alexis Kikkimor

 

 

Amarita’s Bare Virvar

21166/00

NUCh

Amarita’s Fixe Teddy

Ch Virvar’s Fridtjof

Ch Fixe Tine Arow-Lott

 

Amarita’s Harley Rhonda

Ch Harlekin v d Humboldtruh

Amarita’s Black Rikkie

 

 

Zimba har CACIB og han har 1.pr. på spor.

 

 

 

 

Virvar's Fridtjof